المتحدة

[bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”#e5a648″ background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/1″][bt_bb_content_slider arrows_size=”large” arrows_style=”accent_light” arrows_position=”” pause_on_hover=”yes” height=”auto” animation=”fade” show_dots=”bottom” dots_style=”accent_dot” slides_to_show=”” gap=”no_gap” auto_play=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_content_slider_item image=”334″ background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background-position: center bottom;”][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”7/12″ align=”left” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GET IT RIGHT THE FIRST TIME” headline=”Build an Effective
Digital Strategy” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”huge” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GET IT RIGHT THE FIRST TIME” headline=”Build an Effective Digital Strategy” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”How can we help?” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”5/12″][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”341″ background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background-position: center bottom;”][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/2″][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/2″ align=”left” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”DON’T THINK BIG, THINK HUGE” headline=”Brand Builders
& Storytellers” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”huge” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”DON’T THINK BIG, THINK HUGE” headline=”Brand Builders & Storytellers” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”View our Services” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”342″ background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background-position: center bottom;”][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”7/12″ align=”left” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CONNECTING CUSTOMERS TO YOUR BRAND” headline=”Building Brands
With Great Passion” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”huge” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CONNECTING CUSTOMERS TO YOUR BRAND” headline=”Building Brands With Great Passion” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”View Our Portfolio” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”5/12″][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”321″ background_overlay=”” background_position=”center 15%” background_size=”contain” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Where can
We Help You?” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”right” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View all Industries” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”10″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”319″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View Industry” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”BUILD EFFECTIVE” headline=”Digital Marketing Strategy” subheadline=”Avantage Group is all about strategy, we’re here to inform which tactics need funding and which are drains on resources.” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”318″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View Industry” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”INCREASE LEADS” headline=”Lead Generations Campaign” subheadline=”Business we operate in is like an intricate game of chess, where every move counts and you keep score with money. ” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”320″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View Industry” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CREATE BETTER JOURNEYS” headline=”Optimizing websites
for user experience” subheadline=”Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”right” allow_content_outside=”no” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” align_to_edge_column=”left”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”317″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”316″ inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”right center” background_size=”auto” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”YOU’RE IN GOOD COMPANY” headline=”Real People
Real Solutions” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_content_slider arrows_size=”no_arrows” arrows_style=”” arrows_position=”” pause_on_hover=”yes” height=”auto” animation=”slide” show_dots=”below” dots_style=”accent_dot” slides_to_show=”2″ gap=”large” auto_play=”3000″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e909″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Research &
Strategy” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e901″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Marketing &
Advertising” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks-and-mortar catalysts.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e903″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Persona
Development” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual superior capital.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e911″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Customer
Insights” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e90f” text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Direct
Marketing” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competencies.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”corporatemanagement_e902″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”large” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Marketing
Automation” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches. Dramatically disseminate standardized metrics.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”WHAT CAN WE OFFER” headline=”Services
We’re offering” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”right” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View all Services” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”15″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”businessmanagement_e90a” title=”Internet Marketing” text=”” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”accent-dark-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlight=”true”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”businessmanagement_e911″ title=”Google Ads Advertising” text=”” url=”#” target=”_self” align=”left” size=”large” color_scheme=”accent-dark-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlight=”true”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”businessmanagement_e918″ title=”Social Media Marketing” text=”” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”accent-dark-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlight=”true”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”businessmanagement_e907″ title=”Search Engine Optimization” text=”” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”accent-dark-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlight=”true”][/bt_bb_service][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#e6aa3f” background_image=”315″ background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”40″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10e” text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”STRATEGY CONSULTING + AGENCY SERVICES” headline=”From SEO to Online PR, we deliver ROI–driven marketing campaigns that target and convert your key customers.” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”medium” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Find out More” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”slanted_right” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#e6aa3f” background_image=”315″ background_overlay=”dark_solid” background_position=”right top” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10e” text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”STRATEGY CONSULTING + AGENCY SERVICES” headline=”From SEO to Online PR, we deliver ROI–driven marketing campaigns that target and convert your key customers.” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”medium” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-skin” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Find out More” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”#26272a” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_slider show_arrows=”hide” arrows_size=”large” arrows_style=”transparent_dark” arrows_position=”outside” images=”304,305,306,307,308,309,310,311,312,313″ height=”auto” animation=”slide” show_dots=”below” dots_style=”accent_dot” slides_to_show=”6″ auto_play=”3000″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_slider][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”WHAT CAN WE OFFER” headline=”Avantage
Packages & Pricing” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”10″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_price_list icon=”businessandfinance_e914″ title=”Website Optimization” subtitle=”STARTER PACKAGE” currency=”$” price=”146″ items=”Basic website checkup
SEO recommendations
Google Ads recommendations
W3C Validator recommendations” color_scheme=”light-accent-skin” align=”inherit” background_color=”#f1f1f1″ size=”large” style=”filled” shape=”slanted_right” vertical_position=”half_above” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”extra_small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Buy now” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”right” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.875em”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_price_list icon=”businessandfinance_e917″ title=”Marketing & Optimization” subtitle=”UPGRADED PACKAGE” currency=”$” price=”199″ items=”Website checkup (W3C included)
SEO changes
Google Ads basic plan
Social Media plan” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ align=”inherit” background_color=”#e49f37″ size=”large” style=”filled” shape=”slanted_right” vertical_position=”half_above” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”extra_small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Buy now” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”right” size=”normal” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.875em”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_price_list icon=”businessandfinance_e918″ title=”Complete Website Strategy” subtitle=”FULL PACKAGE” currency=”$” price=”299″ items=”Website checkup (W3C included)
SEO changes
Google Ads marketing plan
Social Media marketing plan” color_scheme=”light-accent-skin” align=”inherit” background_color=”#f1f1f1″ size=”large” style=”filled” shape=”slanted_right” vertical_position=”half_above” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_price_list][bt_bb_separator top_spacing=”extra_small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Buy now” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”right” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.875em”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”right” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”293″ background_overlay=”” background_position=”center bottom” background_size=”cover” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”right” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in zoom_out” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”292″ size=”medium_large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”TOTALLY COMMITED” headline=”Digital Marketing
Is Our Passion” subheadline=”78% of CEO’s believe marketers don’t focus on ROI, we do. Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their marketing ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries.” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_row_inner column_gap=”10″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”businessandfinance_e90e” text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xlarge” color_scheme=”accent-light-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_counter number=”500+” size=”large” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_counter][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Business advices given over 30 years

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”businessandfinance_e904″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xlarge” color_scheme=”accent-light-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_counter number=”170+” size=”large” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_counter][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Businesses guided over thirty years

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” highlight=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”businessandfinance_e918″ text=”” url=”” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xlarge” color_scheme=”accent-light-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_counter number=”30+” size=”large” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_counter][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Business Excellence awards achieved

[/bt_bb_text][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”292″ size=”medium_large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-top: -2.5em;”][bt_bb_row column_gap=”10″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”287″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View profile” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHIEF EXECUTIVE” headline=”Mark Richardson” subheadline=”From its inception the school played a role in developing the community, an early center of African American migration into Albany, beyond its educational function. ” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”289″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View profile” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”MARKETING EXPERT” headline=”Didier Pirone” subheadline=”The former Philip Livingston Magnet Academy is located along Northern Boulevard in the West Hill neighborhood of Albany, New York, United States.” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”text_indent” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#f1f1f1″ opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-bottom: 20px;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”288″ size=”large” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#e49f37″ content_background_opacity=”0.8″ content_align=”bottom” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”View profile” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”MARKETING EXPERT” headline=”Claire Williams” subheadline=”On the east, across the wider Northern Boulevard, or Dudley Heights, there are more residences, on larger lots, with some businesses experts.” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”solid” border_width=”2px” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Read more” icon=”fontawesome_f105″ icon_position=”right” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#eaedee” background_image=”324″ background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”FOCUS ON WHAT’S IMPORTANT” headline=”Let’s talk about improving
your business marketing…” subheadline=”Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their marketing ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries. Our background in financial mathematics and digital marketing, give us an analytical and quantitative approach to do just that.” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text][contact-form-7 id=”4″ title=”Home contact form”][/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”AVANTAGE LATEST” headline=”News & Announcements” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/2″ align=”right” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_button text=”Read all News” icon=”fontawesome_f0a9″ icon_position=”right” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”slanted_right” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” highlight=”no” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” background_position=”” background_size=”” inner_background_position=”” inner_background_size=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_latest_posts rows=”1″ lazy_load=”yes” look=”standard_highlighted” date_design=”triangle” columns=”4″ gap=”small” category=”” target=”_self” image_shape=”square” show_dash=”true” show_category=”show_category” show_date=”show_date” show_author=”” show_comments=”” show_excerpt=”show_excerpt” show_read_more=”show_read_more” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_latest_posts][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]

[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: linear-gradient(to right, #ebb745 0%, #dd8729 100%);” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no”][bt_bb_row column_gap=”10″ responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”AVANTAGE” headline=”Headquarters” subheadline=”Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f095″ text=”020 7946 0020″ url=”tel:02079460020″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0e0″ text=”info@avantage.co.uk” url=”mailto:info@avantage.co.uk” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0ac” text=”avantage.co.uk” url=”http://www.avantage.co.uk” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”OUR LOCATIONS” headline=”Where to find us?” subheadline=”” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”194″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”London: 020 7946 0020″ url=”tel:02079460020″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”Ontario: 613 285 5534″ url=”tel:6132855534″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”Tokyo: 0428 298 114″ url=”tel:0428298114″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GET IN TOUCH” headline=”Avantage Social links” subheadline=”Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f09a” text=”” url=”https://www.facebook.com/boldthemes/” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f099″ text=”” url=”https://twitter.com/bold_themes” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f231″ text=”” url=”https://www.pinterest.com/boldthemes/” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0e1″ text=”” url=”#” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”10″ responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”AVANTAGE” headline=”Headquarters” subheadline=”Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f095″ text=”020 7946 0020″ url=”tel:02079460020″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0e0″ text=”info@avantage.co.uk” url=”mailto:info@avantage.co.uk” url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0ac” text=”avantage.co.uk” url=”http://www.avantage.co.uk” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”OUR LOCATIONS” headline=”Where to find us?” subheadline=”” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”194″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”London: 020 7946 0020″ url=”tel:02079460020″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”Ontario: 613 285 5534″ url=”tel:6132855534″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f041″ text=”Tokyo: 0428 298 114″ url=”tel:0428298114″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” size=”xsmall” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GET IN TOUCH” headline=”Avantage Social links” subheadline=”Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.” html_tag=”h5″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”dark-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f09a” text=”” url=”https://www.facebook.com/boldthemes/” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f099″ text=”” url=”https://twitter.com/bold_themes” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f231″ text=”” url=”https://www.pinterest.com/boldthemes/” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0e1″ text=”” url=”#” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” vertical_position=”” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 3em”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”#26272a” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_boxed_content=”no” allow_content_outside=”no”][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/3″][bt_bb_text]

جميع الحقوق محفوظة © 2020 لشركة صدى المال المتحدة,تصميم واستضافة شركة بغداد هوست

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”2/3″ align=”right” vertical_align=”top” animation=”no_animation” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_custom_menu menu=”Footer menu” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btBottomFooterMenu” el_style=””][/bt_bb_custom_menu][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_text]

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_custom_menu menu=”Footer menu” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btBottomFooterMenu” el_style=””][/bt_bb_custom_menu][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]